Välkommen till Affärslitteratur

I varje problem ligger en möjlighet – Albert Einstein


Vår affärsidé är att erbjuda praktisk och begriplig information för företag och företagare.

”Vi reder ut begreppen” – är vårt motto.

Hos oss kan du köpa praktiska handböcker som du har verklig nytta av i din verksamhet.

Vi ger ut böcker och andra publikationer inom följande områden:

Ekonomi
Marknadsföring
Försäljning
Personlig effektivitet
Ledarskap
Välkommen!

Affärslitteratur
E-post info@affarslitteratur.se

Prenumerera på Affärslitteraturs nyhetsbrev

I Affärslitteraturs nyhetsbrev får du praktiska tips och råd för dig som är, eller tänker bli, företagare. Nyhetsbrevet skickas kostnadsfritt direkt till din E-postadress. Allt du behöver göra är att fylla i uppgifterna nedan.

Mer gjort och tid över

Det här är en bok för dig som vill hinna mer i ditt liv.

Här beskrivs metoder som gör dig betydligt mer effektiv i ditt jobb samtidigt som du får en betydligt mindre ansträngande dag.

Det är inga magiska formler utan enkla sätt att dela in din dag så att du får vara i fred och arbeta.

I 74 kapitel får du bland annat lära dig

Felen som gör de flesta ineffektiva
Det bästa tipset för att få en effektiv dag
Hur du får struktur på dina problem
Vem som bestämmer över din tid
Varför småsaker aldrig blir gjorda
Hur du delegerar till andra
Om bokens råd fungerar?

Ja, det gör de.

Men allting i livet är inte lätt:

”Det spelar ingen roll var du cyklar, det är alltid uppförsbacke och motvind”
Okänd tänkare

Att ha anställda – företagarens handbok

Det här är en bok för dig som har anställda eller tänker anställa någon. Här hittar du allt du undrar över som arbetsgivare.

En lärobok om du aldrig haft några anställda förut. En uppslagsbok om du är osäker på gällande lagar och regler. En handbok om konsten att ha anställda.

På ett enkelt språk och med många exempel förklaras de möjligheter och skyldigheter du har som arbetsgivare.

Många av de frågor som småföretagaren kan ställa sig, besvaras i denna heltäckande bok om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Ur innehållet:

Ny anställning ger fördelar
Ändrade förtursregler
Vikarier får nya rättigheter
De nya sjuklönereglerna
Bidrag för anställda
Att anställa rätt person
Använd skattefria förmåner
Utnyttja rabatt på socialförsäkringarna
De viktigaste försäkringarna
Arbetstid och övertid
Beräkna semestern rätt
Regler för uppsägningar
Så hanterar du MBL
Anställdas rätt till ledigheter
Ditt ansvar för arbetsmiljön

Herkules-97

Herkules-97 är ett svenskt PC-program för alla som vill kommunicera effektivare och bli bättre på Rekrytering, Ledarskap, Försäljning och Samarbete.

Programmet bygger framförallt på boken Relationsanpassad kommunikation och säljträningsserien Bättre Resultat samt på tusentals genomförda kurser, kundbesök, rekryteringsuppdrag, intervjuer och andra möten genomförda sedan 1984 av Confidera Företagsutveckling i Sverige.

Confideras modell är inriktad på samspelet mellan människor. Den ökar förståelsen för mitt och andras beteende.

Inspirationen till Confideras kommunikationsmodell kommer från modern beteendevetenskaplig forskning och från Hippokrates, Maslow, Houston, Jung, Hersey, Blanchard, Merill, Lefton, Atkins, Alessandra, Hunsaker m.fl.
Människor är olika – förutsägbart olika
Människor har i alla tider haft ett intresse och behov av att förstå människor och kunna förutse deras beteende i olika situationer. Genom att studera människors beteende och reaktioner i olika händelser och situationer kan man f–rstås konstatera att människor reagerar olika, men det finns ett mönster i olikheterna.

En del är öppna och relationsinriktade, andra är reserverade och uppgiftsinriktade. En del är följsamma och diplomatiska, andra är bestämda och dominanta. Dessa fyra huvudinriktningar utgör axlarna i Confideras koordinatsystem.

Vi beter oss olika i olika sammanhang men vi har ett grundbeteende som till stor del styr vårt handlande och vi vill framför allt bli behandlade av andra baserat på detta. Kommunikationsprofilerna hjälper oss att förstå andra bättre och anvisar en väg som gör att vi både kan kommunicera bättre och effektivare.

Rekryteringar där man vet vem man söker lyckas ofta bättre

Herkules hjälper dig att:

Jämföra kommunikationsprofilen på dem som ska arbeta tillsammans med den nyanställde för att hjälpa er att besluta vilken personlighet ni ska leta efter.
Fastställa en idealprofil f–r tjänsten.
Ta fram förslag till annonstext som passar er tänkta idealprofil.
Testa de sökandes kommunikationsprofil och jämföra dem med er idealprofil innan ni kallar dem till intervju.
Få en utförlig beskrivning av de sökandes karaktärsdrag och förslag till anpassade intervjufrågor.

Ledare som får fram det bästa hos sina medarbetare når också bättre resultat

Herkules hjälper dig att:

Jämföra din egen och dina medarbetares kommunikationsprofil så att förståelsen för medarbetarnas beteende ökar.
Få en beskrivning av dina medarbetares karaktärsdrag.
Veta vilken typ av arbetsuppgifter medarbetarna blir motiverade av och vilka de ogillar.
Få ökad f–rståelse för medarbetarnas kommunikationsprofiler och deras mål med arbetet.
Få förståelse för deras beteende vid stress och hur du kan hjälpa dem att minska stressen.
Veta vad du kan göra för att de ska arbeta som effektivast.
Veta hur du bäst delegerar, tillrättavisar, motiverar etc.

Säljare som förstår sig på både kunderna och deras behov har lättare att sälja

Herkules hjälper dig att:

Jämföra din egen och din kunds kommunikationsprofil så att du bättre förstår kunden.
Få en beskrivning av kundens karaktärsdrag.
Få en beskrivning av hur du kan anpassa ditt beteende till din kund så att dina f–rsäljningsmöjligheter ökar.
Konkreta säljtaktiska råd som hjälper dig att lättare sälja till kunden.
Kunna använda bra ordval och formuleringar anpassade till kundens kommunikationsprofil.
Få en beskrivning av vilka beteenden som din kund gillar och ogillar hos säljare.

Man samarbetar gärna med personer som lyssnar och f–rstår

Herkules hjälper dig att:

Jämföra din egen och din samarbetspartners kommunikationsprofil så att din f–rståelse för samarbetspartnern ökar.
Få en beskrivning av hur du kan anpassa ditt beteende till din samarbetspartner så att det blir lättare att komma överens.
Kunna använda bra ordval och formuleringar anpassade till samarbetspartnens kommunikationsprofil.
Veta vilka beteenden som din samarbetspartner gillar och ogillar.

Du kan få mer information här.

Du beställer Herkules här.

Tekniska krav: Programmet finns bara för PC och lägst Windows 3.1 och kräver lägst 486-dator. Fungerar förstås även under Windows 95. Du behöver minst 16 mb arbetsminne och 13 mb ledigt utrymme på hårddisken samt SVGA skärm 800×600, 256 färger, små teckensnitt.

Programmet levereras på diskett.