Din pension

Det här är en bok för dig som är företagare och vill ha en bra pension. Intresset bland företagare för privat pensionssparande har ökat.

Boken lär ut hur företagare kan välja ett nytt sätt för ett skattegynnat pensionssparande och ändå ha fullständig handlingsfrihet över sparpengarna. Genom att spara i egen regi vinner du massor av fördelar.

Du får också veta hur du som företagare bäst kan utnyttja ATP-systemet för egen del. Med bokens hjälp kan du dessutom räkna på din egen framtida ATP-pension.

Grunderna i det allmänna pensionssystemet behandlas utförligt ­ såväl det gamla som det nya ATP-systemet förklaras.

I ett särskilt avsnitt visas vilka fördelar många företagare som är runt 60 år kan uppnå med ett förtida uttag av ålderspension.

Boken är skriven med ett enkelt språk och tillsammans med många exempel ges en lättfattlig beskrivning av det annars något snåriga pensionsområdet.

Ur innehållet:

Reglerna i dagens pensionssystem
ATP-pensionen bestäms av tidigare inkomster
Pensionen i det nya ATP-systemet
Pensionen i förskott kan ge en miljon
Ta förtida uttag och fortsätt arbeta
Delpension som alternativ
Förtidspension
Börja pensionsspara i egna företaget
Räkna själv ut din pension
Räkna på pensionen i det nya pensionssystemet
Räkna ut pensionen i gamla ATP
Om du ska få pension ur båda systemen