Effektivare sammanträden

Boken behandlar arbetssammanträden som projektmöten, samrådsmöten och kommitémöten.

Den talar om HUR man ska göra för att på kortare tid, med färre möten, nå bättre resultat.

Hur man ska planera FÖRE ett sammanträde, sätta konkreta mål, aktivera och styra mot målen samt använda protokoll som arbetsinstrument!

Man kan använda boken i arbetsgrupper och gå igenom ett kapitel i taget för att gradvis förbättra sammanträdena på ”hemmaplan”. Läsaren kan använda tips och råd och öva med eget material utan större risk att misslyckas.

Boken kostar 280 kronor plus porto och moms