När chefen måste sluta

Avvecklad, sparkad, friställd, avskedad… Det finns många ord som beskriver en situation när någon snabbt mister jobbet. Den här boken handlar om CHEFEN som råkar ut för det! Då gäller det att inte gripas av panik utan istället vända problem till möjlighet. Och det klarar inte alltid chefen ensam utan behöver omgivningens stöd och hjälp.

Boken ger handfasta råd inte bara till chefen som står i centrum utan också till alla som finns runtomkring: styrelse eller överordnad chef, medarbetare, familj, fack, kolleger och vänner.

Författarna grundar sina råd på ett antal fallbeskrivningar.

Boken vänder sig inte bara till chefer utan också till alla dem som står chefen nära, personligt och yrkesmässigt. Den fyller en viktig funktion i alla ledarutveckling.

Boken kostar 236 kronor plus porto och moms