Relationsanpassad kommunikation

Den här boken handlar om Relationsanpassad Kommunikation och är skriven för dig som vill förstå och effektivt kunna påverka andra.

Om du förstår hur andra kommunicerar kan du agera på det sätt de tycker bäst om. Då blir det automatiskt mycket lättare att komma överens med andra människor.

I boken finns en självtest så att du kan finna din egen kommunikationsprofil och därigenom lättare förstå hur och varför du reagerar på olika sätt.

Boken belyser kommunikation ur olika aspekter. Dels utifrån vår personlighet och dels utifrån vårt kroppsspråk och värt sätt att prata med andra.

Ur innehållet:

Människor är olika – förutsägbart olika
Att känna till och förstå sin egen kommunikationsprofil
Vad kommunikationsprofiler är och inte är
Vad som kännetecknar de olika kommunikationsprofilerna
Kända svenskar och deras kommunikationsprofiler
Hur man kommunicerar effektivare med andra
Verbal och icke-verbal kommunikation
Konsten att som chef påverka sina medarbetare
Konsten att påverka sin chef