Sälj med framgång

Sälj med framgång är boken för

Säljchefer som vill se sin roll i rätt sammanhang
Entreprenörer som vill undvika ”nybörjarfel”
Egenföretagare som vill öka sin försäljning
Säljträningsledare av alla kategorier
Inköpare som vill förstå hur säljaren resonerar
Kundkontaktpersoner som vill se sin roll i helheten
Företagsledare som vill ha styrhjälpmedel för försäljningen
Tekniker och administratörer som vill förstå försäljningssidan
Alla som vill veta vad säljyrket innebär
Organisationer som skall marknadsanpassas
Sälj med framgång innehåller allt du behöver veta för att lyckas med ditt säljarbete. Du får praktiska råd om hela säljprocessen, från planering till avslut och uppföljning.

Företagsprofilering, produktval, offertteknik, strategi, konkurrentanalys, säljträning, säljteknik: det breda innehållet ger dig kunskaper som hjälper dig att nå framgång. Du använder boken som handbok, idébok, lärobok eller checklista.

Boken kostar 472 kronor plus porto och moms