Skattefritt & lågbeskattat i aktiebolag

Det här är en bok som visar hur du gör skattefria och lågt beskattade uttag ur ditt aktiebolag. Inräknat momsen kan skatter och avgifter ta upp till 75 kronor av en intjänad hundralapp när du vill ta ut förtjänsten för egen del. Läs den här boken om du vill undvika en så hög skattebelastning.

Boken behandlar också det högaktuella kravet på ett höjt aktiekapital i bolaget. Du får veta hur du kan höja aktiekapitalet till lägsta kostnad eller om du kan få fördelar genom att byta företagsform och istället avveckla ditt aktiebolag.

Ur innehållet:

Välj rätt inkomst under 1998
Då lönar sig lån till bolaget
Sänk skatten med hyresinkomster
Då vinner du på en tjänstebostad
Lär dig utnyttja skattefria förmåner
Lär dig utnyttja traktamenten och representation
Låg förmånsskatt på hälsovård och sjukvård
Så utnyttjar du nya momsreglerna
Höj ditt aktiekapital till lägsta kostnad
Välj den bästa företagsformen
Avveckla bolaget utan skatt

Boken kostar 345 kronor plus porto och moms